You are browsing: artists in show » Adzer van der Molen »

Adzer van der Molen

Saturday, March 29th, 2008

molen.jpg“De motieven in mijn werk hebben te maken met ideeën over vrijheid en verlangen. Ideëen die een dominante rol spelen in onze cultuur. Ze worden uitgewerkt in klassiek gecomponeerde schilderijen waarbij metaforische en verhalende mogelijkheden worden onderzocht.

De doeken refereren vaak aan bestaande beelden. Hierbij worden romantische cliché’s, zoals het schilderij met het weggetje naar de einder, niet geschuwd, maar herzien en opnieuw geïnterpreteerd.  Op internet gevonden vakantiefoto’s zijn door het clichématige en algemene ervan, interessant als bron. Ook reclames met hun idealisering en escapisme zijn relevant in dit opzicht. Verwijzingen naar het reizen: wegen, toeristische bestemmingen, geven het landschap zijn betekenis.

In het werk kunnen interessante ambivalenties herkend worden: hoopvolle verwachting, optimisme, tegelijk met onderhuidse spanning en de melancholie van teloorgegane dromen, verloren idealen. Het zijn dan ook deze ambivalenties die ik tot uitdrukking wil brengen in mijn werk. Het werk heeft zowel een romantische als een ironische kant, is zowel beschouwend als lyrisch.”

Voor meer informatie over Adzer van der Molen check www.adzervandermolen.nl.

Van der Molen

iedereen.jpg

Download here a zipfile with his images and wallpapers. (more…)